Reklamasjoner

Skade/ manko

Vi gjør oppmerksom på at du alltid må sjekke produktet for brudd på emballasjen ved mottak.

Ved skade/manko på pakken når du mottar den, skal reklamasjon skje omgående til:
a) Postkontoret/Post i Butikk hvor du mottok varen.
b) Schenker AS (www.dbschenker.no eller tlf 07500)
NB. Husk å ta bilder av pakken!

Viktig å ta kontakt med transportselskapet/Posten før varen pakkes opp og tas i bruk. Hvis ikke kan du miste retten til evt. erstatning.

 

 

Feil varer eller feil ved vare

Om du har mottatt feil varer eller det foreligger en mangel med varen:
Kontakt oss på post@lakklaaven.no hvor du tar opp den aktuelle feilen eller påberoper deg mangelen.

Vi vil kontakte deg for å finne en løsning snarest siden det er viktig for oss at du blir fornøyd. Dersom kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen utover det som måtte være avtalt med LakkLåven AS, betaler ikke LakkLåven disse kostnadene.

I følge Lovverket mister Kunden sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han eller hun ikke gir LakkLåven melding innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Vi tillater oss å tolke dette som innen 7 virkedager fra du har hentet pakken. 

Lov om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).  


Viktig - slik for du best utbytte av våre produkter

For at du skal få best og riktig utbytte av våre produkter er det viktig at du:
- Leser produktinformasjonen til varen
- Leser produktinformasjonen og datablad fra produsent
- Følger anbefalt veiledning
- Er noe uklart - ta kontak med oss

Hvis du likevel skulle oppleve et produkt har mangler eller annen defekt - ta kontakt med oss omgående. 

Ta kontakt med oss, reklamasjonsprosedyre vil varierer etter artikkelen.

Reservasjon


Tekniske data og informasjon, spesielt anbefalinger for påføring og bruk av våre produkter, er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring når anvendt under normale forhold. I praksis er materialer, overflater eller stedet så forskjellige at det gis ingen garanti med hensyn til arbeidsresultater eller ansvar, som følge av ethvert forhold, kan utledes verken fra denne informasjonen eller fra en verbal konsultasjon, med unntak av forsett eller grov uaktsomhet. I dette tilfellet er bruker pliktet å bevise at han har informert oss om alle punktene som kreves for en forsvarlig og lovende skriftelig dom, i tide og fullstendig. Patentrettigheter til en tredjepart må overholdes. Videre vises det til våre generelle salgs- og leveringsbetingelser, vilkår og betingelser og det nyeste Teknisk datablad,som kreves, gjelder. Veiledning for håndtering og avfallshåndtering er i vår HMS-datablad og spesifikasjonene for Employers Liability Insurance Association for kjemisk industri. Copyright VOSSCHEMIE

Les også våre "Kjøpsvilkår" her

lagt til handlevogn